De missie van Frans, beeldhouwer van o.a. dierportretten

Over Frans

Fransvanderven werkt aan bronzen beelden

Als kleine jongen raapte ik op straat van alles op waarmee ik kleine installaties bouwde: wist ik veel dat dat beeldhouwen was? Later op de academie realiseerde ik mij dat het beeldhouwen in mijn bloed zit.

Ik houd van dieren, een geliefd onderwerp voor mijn beelden.

Jarenlang werken in opdracht heeft mij geleerd te luisteren naar het verhaal van de opdrachtgever. Het blijft ook nu nog een uitdaging om een gulden middenweg te vinden tussen dienstbaarheid aan de wensen van de opdrachtgever en aan de eigen creatieve verlangens.

Mijn werk als beeldhouwer is een passie die verweven is met mijn hele bestaan als mens, alles wat ik ben kan ik erin kwijt.

In onze snel veranderende mondiale cultuur zal altijd behoefte blijven bestaan aan eigen identiteit, misschien nu nog wel meer dan ooit. Een mentaal beeld hebben van de groep en de cultuur waarbij je hoort geeft je leven stabiliteit die onmisbaar is bij grootse daden.

Deze eigen identiteiten te onderzoeken en uit te beelden zie ik als mijn bijdrage aan de maatschappij

Dierportretten

Een groot deel van mijn loopbaan heb ik mij gewijd aan het maken van bronzen beelden van dierportretten. Via deze route kon ik het contact hervinden met het leven.

Sinds begin 2011 houd ik mij opnieuw bezig met het portretteren van de mens, nu zonder de barrières die mij vroeger hinderden. Het contact met het leven dat ik dankzij de dieren, en sinds een paar jaar mijn kleinkinderen, heb hervonden neemt alle twijfels weg die ik misschien weleens had of ik nog bronzen beelden zou moeten blijven maken.