Over mij

Als kind raapte ik op straat van alles op, waarmee ik kleine installaties bouwde: wist ik veel dat dat beeldhouwen was? Later op de academie realiseerde ik mij dat het beeldhouwen me in het bloed zit. 

Ik houd van mensen en dieren, zij zijn een geliefd onderwerp voor mijn beelden. Meer nog houd ik van het verhaal van mensen: Door te werken in opdracht heb ik geleerd hiernaar te luisteren en er een verbeelding voor te vinden. Het verhaal gaat altijd over identiteit, waaraan juist in een snel veranderende mondiale cultuur grote behoefte bestaat. Een mentaal beeld hebben van de groep en de cultuur waarbij je hoort geeft je leven stabiliteit die onmisbaar is bij grootse daden.

Deze eigen identiteiten te onderzoeken en uit te beelden zie ik als mijn bijdrage aan de maatschappij. foto: Irena Horváth