marker Wonen

Het ovaal is de basisplattegrond van meerdere mesolithische vondsten. In de gaten kunnen takken gestoken worden zodat het vlechten van een hut op kleine schaal uitgeprobeerd kan worden. Aansluitend op de sfeer van rotstekeningen zijn silhouetten aangebracht die het dagelijks leven in een hut uitbeelden.

marker in wording op het atelier
“Vlecht hier zelf een hut
met takken en wat je nog
meer kunt vinden”